Limes Bubble Barrier

Een veelbelovend project is onze wens om in de monding van de Rijn bij Katwijk een bellenscherm te realiseren dat zwerfafval afvangt vóórdat het de zee in verdwijnt. In het voorjaar van 2018 zijn wij als burgerinitiatief een werkgroep gestart in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Katwijk, provincie Zuid Holland en het enthousiaste team van The Great Bubble Barrier om de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid van een bellenscherm te verkennen. Bekijk hier onze visie-paper en lees mee welke plannen we hiermee willen realiseren. Of kijk hier voor meer informatie over de werking van deze eenvoudige, maar zeer effectieve techniek.

De werking van een bellenscherm

Omdat we zeker wilde weten of er echt wel een plastic afval probleem in onze rivier is, hebben wij afgelopen winter een nulmeting gehouden om de omvang van dit probleem in de Rijn in beeld te krijgen. Hieruit zijn verontrustende resultaten gekomen, die onlangs aan diverse bestuurders (wethouders en gedeputeerde) zijn gepresenteerd. In de zomer van 2019 zullen deze resultaten in een rapport verschijnen. De eerste bevindingen zijn nu alvast terug te vinden in deze eerste kleine fact sheet.

Wij willen graag iedereen, burgers, overheden en bedrijven in de gelegenheid stellen deel te nemen aan de Limes Bubble Barrier. Hiertoe starten we vanaf het voorjaar 2019 met publieksacties om ons project in de spotlights te zetten, zetten we de eerste schreden naar een convenant met betrokken overheden, geven we gerichte presentaties aan bedrijven / verenigingen die ons willen sponsoren en beginnen we een crowdfunding voor donaties om samen deze mooie Nederlandse vinding in onze regio waar te maken. Kijk op Operatie Jonas of de Leidse Swim In om mee te doen via hun doneeracties en steun ons project.

Zoek je een goed doel voor je actie, een onderwerp voor jouw werkstuk, of wil je als sponsor je naam verbinden aan dit bellenscherm? neem contact op met claar-els@coastbusters.nl.

pilot van een bellenscherm in de IJssel

Impressie van de nulmeting in de Rijn bij Katwijk