13 mei 2019 –

the great bubble barrier
A smart solution to plastic pollution

PERSBERICHT 2019-05-06

“Strijd tegen microplastics in zoet oppervlaktewater keihard nodig””

Consortium onderzoekt effect ‘bellenscherm’ op microplastics in gezuiverd afvalwater

HAARLEM, 6 MEI 2019 – Een onderzoeksconsortium bestaande uit drinkwaterbedrijf PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), The Great Bubble  Barrier en wateronderzoeksinstituut KWR start  op 1 juni met een  onderzoek dat het doorstromen van microplastics van gezuiverd afvalwater naar het oppervlaktewater moet tegengaan.  Er wordt een  bellenscherm geplaatst bij een  rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Noord-Hollandse Wervershoof. Hiermee zet het consortium een  stap om het voorkomen van microplastics in oppervlaktewater, die een  bedreiging kunnen vormen voor mens en milieu, inzichtelijk te maken en te verminderen.

De partijen doen onderzoek naar de hoeveelheid microplastics in het  gezuiverde afvalwater (effluent), de werking van een bellenscherm (Bubble Barrier) op microplastics met een grootte van 0,5 mm tot 0,02 mm en de verbetering en standaardisatie van de meetmethode voor microplastics. Aanleiding voor het  onderzoek is het  toenemend gebruik van (micro)plastics die via afvalwater in het  oppervlaktewater terecht komen en de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Vanwege het  maatschappelijk belang van dit onderzoek wordt  het  mede gefinancierd vanuit het TKI-programma Watertechnologie van het  ministerie van Economische Zaken en Klimaat en door drinkwaterbedrijf PWN.

ONZICHTBARE MUUR VAN BELLEN

In dit project wordt  de Bubble  Barrier  toegepast. Dit is een bewezen technologie voor het verwijderen van plastic groter dan 1 mm uit stromende rivieren en kanalen. Een van de onderzoeksvragen is of dit bellenscherm ook geschikt is voor het  onderscheppen van microplastics.

Tijdens een pilot  in de IJssel is gebleken dat het  bellenscherm gemiddeld 86% van het  testmateriaal onderschept. De Bubble Barrier buis heeft kleine gaatjes waar  luchtdruk op wordt  gezet,  waardoor een muur van bellen ontstaat. Door de natuurlijke stroming van een rivier en de diagonale ligging van het  bellenscherm wordt  het  plastic naar de oever geleid. Daar kan  het  plastic uit het  water gefilterd worden, zonder scheepvaart of vissen te hinderen en te voorkomen dat plastic doorstroomt naar zee.

EXPERIMENT

Met een soortgelijke opstelling wordt  tijdens het  onderzoek bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van HHNK in Wervershoof gemeten of de Bubble  Barrier  ook effect heeft op microplastics deeltjes tot 0,02 mm. “De strijd tegen microplastics in zoet oppervlaktewater is keihard nodig.  Nu we weten dat de Bubble  Barrier  effect heeft op plastic groter dan 1 mm is het  voor ons  de meest logische stap om de mogelijkheden en limieten van de Bubble  Barrier verder te onderzoeken om onze  impact te kunnen vergroten.” aldus Philip Ehrhorn, Co-Inventor and Head of Technical Development van The Great  Bubble Barrier.
HHNK-bestuurder Ruud Maarschall: “Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) verwijderen nitraat, fosfaat en zwevende deeltjes uit afvalwater. Maar over de hoeveelheid microplastics in het  gezuiverde afvalwater is nog weinig bekend. Ook is er nog geen adequate meetmethode om dit nauwkeurig vast te stellen. En omdat wij iedere dag  aan schoon en gezond water werken, is dit onderzoek voor ons  dan ook een echte must.”

IJSSELMEER KOESTEREN ALS BRON

“PWN maakt gezond drinkwater voor de inwoners van Noord-Holland. Onze bron  is het  IJsselmeer, waar  afvalwater na zuivering in terecht komt.  We willen deze  bron  koesteren en beschermen en daarnaast de kosten van drinkwater zo laag  mogelijk houden. Het zuiveringsproces moet niet ingewikkelder dan het  nu al is.” aldus Joke Cuperus, CEO van PWN.
Wateronderzoeksinstituut KWR onderzoekt al langere tijd de impact van plastics in oppervlaktewater. Binnen het Europese project TRAMP brengen we bijvoorbeeld in kaart in welke mate de Nederlandse binnenwateren zijn vervuild met extreem kleine plastic deeltjes. Het wordt  steeds duidelijker dat microplastics ook te vinden zijn in zoet oppervlaktewater. Deze deeltjes zijn afkomstig van verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen en synthetische kleding of ontstaan na afbraak van grotere plastics. We zijn op zoek naar meer inzicht en effectieve oplossingen die de groei  van deze  microplastics kunnen stoppen, aldus Frank  Oesterholt van KWR.

The Great  Bubble  Barrier  was  de winnaar van de Plastic Free Rivers Makathon 2016, geïnitieerd door PWN en Rijkswaterstaat. The Great  Bubble  Barrier  heeft als  missie om rivieren en kanalen vrij te maken van plastic en daardoor vervuiling in de oceaan te voorkomen om het  wereldwijde ecosysteem te beschermen.

Naar verwachting zullen de conclusies van de eerste resultaten van het  onderzoek dit jaar nog worden gedeeld.

2019-05-06 | THE GREAT BUBBLE  BARRIER © 2019

TKI
https://www.tkiwatertechnologie.nl/project/voorkomen-van-uitstroom-microplastics-via-ef– fluent-naar-oppervlaktewater/

TRAMP
https://www.kwrwater.nl/projecten/tramp/

Laat een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.