Stichting Coast Busters

Missie

Stichting Coast Busters ontwikkelt en ondersteunt initiatieven ter bestrijding van de Plastic Soep. Wij faciliteren projecten waaraan burgers, ondernemers en overheden kunnen deelnemen en zo bij kunnen dragen aan een vermindering van het afvalprobleem, met name (plastic) zwerfafval. Primair doen wij dit in de regio’s Duin- en Bollenstreek en Leiden. Er wordt ook samengewerkt met soortgelijke landelijke initiatieven.

Visie

Onze insteek is vooral om pragmatisch te werk gaan door op een toegankelijke en bij voorkeur luchtige manier mensen, bedrijven en organisaties de gelegenheid te bieden in te stappen in projecten ‘vlak bij huis’ en hen te laten ervaren dat je op een eenvoudige manier al een bijdrage kan leveren; daarmee hen bewust te maken van de ernst van het probleem en zo deel te laten nemen aan de transitie naar een meer gebalanceerd gebruik van (natuurlijke) hulpbronnen.

Belangrijke aspecten bij het realiseren van onze doelstellingen zijn: zichtbaar maken, Informatie geven en doen! Maak zichtbaar hoe ernstig de (plastic) vervuiling nu al is in onze leefomgeving. Als dit zichtbaar maken begeleid wordt met het geven van informatie leidt dit tot bewustwording en tot bereidheid om te zelf ook mee te helpen in de transitie naar minder zwerfafval.

Bestuur

Voorzitter: Claar-els van Delft
Secretaris: Daniël Siepman
Penningmeester: Louis van Schie

Stichting Coast Busters is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend. Giften aan de stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Klik hier voor ANBI documentatie.

Triodos bankrekening: NL43 TRIO 0379 6273 88
Kamer van Koophandel nummer: 74100041
RSIN nummer: 859771726
E-mail adres: info@coastbusters.nl