Analyse van het onderschepte afval

Het door de Limes Bubble Barrier onderschepte afval wordt geanalyseerd op samenstelling, gewicht, afkomst en diverse andere aspecten. Wil je een keer meedoen met een uitsorteersessie? Je bent van harte welkom! Op deze pagina vind je de nodige informatie over onze aanpak en methode. Zo krijg je alvast een indruk, maar gedurende het uitsorteren krijg je vanzelf mee wat de bedoeling is.

Veilig werken

Het werk is op zich veilig, hoewel je altijd alert moet zijn op bijvoorbeeld scherpe objecten. We hebben schorten om je kleding te beschermen, maar kom het liefste in kleren waar je niet aan gehecht bent! Verder zijn er handschoenen in diverse maten en kan er desgewenst gebruik gemaakt worden van pincetten.

Te onderzoeken materiaal

De Limes Bubble Barrier onderschept afval voordat het in de Noordzee verdwijnt. Nadat het uitgelekt is wordt de opbrengst op tafel uitgestort en het organische materiaal gescheiden van het door mensen gemaakte afval. De organische fractie bestaat uit bijvoorbeeld takken, blad, waterplanten en riet. Later bemonsteren we het organische deel nog voor onderzoek naar microplastics en mogelijke andere vormen van vervuiling.

Het verdere onderzoek richt zich op het overgebleven vuil.

Indeling in fracties en categorieën

Indeling van het afval is gebaseerd op de turflijst die wordt toegepast in het nationale programma Schone Rivieren. Deze is op zich weer afgeleid van de internationaal gebruikte OSPAR methode. Om het sorteerwerk te vereenvoudigen is een fotogids samengesteld, deze kan gedurende het sorteren geraadpleegd worden. Ook is er een grote poster ter plekke met daarop alle categorieën overzichtelijk weergegeven.

1e sorteerronde: fracties

Indeling in fracties richt zich primair op materiaalkenmerken. Bij plastics is daarnaast onderverdeling gemaakt op basis van vorm. Dan zijn er nog twee aparte fracties: sanitair en medisch (aanwijzing voor vuil dat via riooloverstorten in het water terecht komt). Om het werk te stroomlijnen zal het materiaal eerst ruw worden gesorteerd in bovengenoemde fracties.

De fracties

– Plastics, onder te verdelen in vormvast (exclusief schuim), vervormbaar en overig

– Sanitair (riooloverstort)

– Medisch (riooloverstort)

– Overige afval

2e sorteerronde: categorieën

De fracties worden verder uitgesorteerd naar categorie volgens de fotogids en de banner. Alles wordt bijgehouden op een tellijst en als het merk van een stuk afval bekend is noteren we deze op de merkenlijst.

Tellen en wegen

Als het afval volledig is gesorteerd wordt het aantal items per categorie geteld en het totaalgewicht bepaald met de weegschalen. Categorieën met veel items worden eerst in een verzamelzak gedaan (we noteren teldag/datum en OSPAR-nr op de zak). Gevonden aantallen en gewichten worden genoteerd op de tellijst.

Soms bevatten voorwerpen, zoals flessen en blikjes, nog wat inhoud. Verwijder die vooraf aan het wegen.

Uit eerdere metingen is bekend dat het meeste vuil licht van gewicht is. Het aantal zwaardere items is beperkt. Omdat zwaardere items waarschijnlijk een belangrijk deel van het totaalgewicht uitmaken, wordt het gewicht van individuele voorwerpen zwaarder dan 250 gram ook apart bepaald en met omschrijving op het telformulier genoteerd (in de rubriek onderaan op het formulier). Ter indicatie: een 33cl leeg bierflesje weegt circa 300 gram.

Categorie ‘overige’

Er kunnen voorwerpen worden gevonden die niet in een specifieke categorie ingedeeld kunnen worden. Die worden dan bij de categorie overige ingedeeld. Om de indeling in de toekomst mogelijkerwijs te verfijnen wordt gevraagd deze items zoveel mogelijk te specificeren (onderaan het telformuller).

Merkentelling

Het wordt steeds belangrijker producenten en/of distributeurs te kunnen aanspreken op hun bijdrage aan het zwerfafvalprobleem. Op de merkenturflijst staan de meest voorkomende merken. Als een gevonden merk er niet bijstaat kan dit onderaan de turflijst toegevoegd worden.

Resultaten

Doel van het onderzoek is beter inzicht te krijgen in hoeveelheden, samenstelling, oorsprong en gedrag van afval in de Oude Rijn. Data zoals stromingssnelheid, windrichting en andere relevante informatie kan in de latere analyse toegevoegd worden aan de lijsten met afgevangen afval.


Alvast van harte welkom op een van de telsessies!