Het is gelukt!

We hebben onze eerste mijlpaal bereikt. Op 4 juli 2022 is de Limes Bubble Barrier aangezet en deze zorgt er nu voor dat er minder plastic in de Noordzee terechtkomt. Een geweldig resultaat dat we na bijna 5 jaar inzet van heel veel mensen en partijen hebben weten te bereiken. We zijn hier súperblij mee en danken iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt!

Na een periode van het kalibreren van het bellenscherm is nu een periode van monitoring aangebroken. Sinds de ingebruikstelling is al flink wat afval afgevangen, van kleine plastic fragmenten tot complete stoelen. Sinds oktober wordt het afval ook daadwerkelijk gemonitord, zodat een goed beeld wordt verkregen van aantallen, volumes, typen en herkomst. De gemeente Katwijk is de opdrachtgevende partij en in december wordt de Limes Bubble Barrier overgedragen aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, die de komende 10 jaar de exploitatie verzorgt.

Kom eens kijken in Katwijk naar het eerste bellenscherm in de monding van een rivier ter wereld.

video gemaakt door Zeevonk Media in opdracht van The Great Bubble Barrier

Press here for a short English version of the video.

Voor een schoner strand en plastic vrije Noordzee

Zwerfafval komt al snel in water terecht (sloten, grachten, rivieren) en valt daar langzaam uiteen in steeds kleinere fragmenten. Veel plastic stroomt op deze manier zo uiteindelijk de zee in.
Stichting Coast Busters is in 2019 opgericht en wil deze vervuiling tegen gaan. Het tij moet gekeerd worden.

Natuurlijk kunnen we dit wereldwijde probleem als stichting niet oplossen. We kunnen wel informatie geven over de omvang en impact van dit probleem, wat het met ons doet, maar ook wat je er zelf aan kunt doen.

Eén van onze eerste ambities was het realiseren van een bellenscherm om te voorkomen dat plastic afval nog elke dag de zee in stroomt. En dit is gelukt! Op 4 juli 2022 is het eerste bellenscherm in de monding van een rivier ter wereld aangezet. We hebben hem vernoemd naar de noordgrens van het Romeinse Rijk, want ‘zoals de Romeinen niet verder kwamen dan de Limes, zo stopt de Limes Bubble Barrier het plastic voordat het de zee in stroomt’.

Deze geweldige animatie is gemaakt door Bas Duijst en Remco Becker. Voice-over van Nico van dan Eijkel.

Wil je meer weten over deze techniek ? kijk dan hier op de site van het bedrijf The Great Bubble Barrier.

We hebben het samen gedaan!

Voor ons als burgerinitiatief was en is het belangrijk dat dit project door alle lagen van de samenleving gedragen wordt: overheden, bedrijven, NGO’s én burgers. Lees hieronder hoe dit is gelukt.

Fase 1: Vooronderzoek
We zijn in 2019 gestart met een steekproef om te onderzoeken of we wel echt van een probleem konden spreken, of een bellenscherm technisch haalbaar was en zo ja, waar dan de meest geschikte locatie zou zijn. Je kunt hier onze bevindingen inzien die we kort na deze steekproef hebben gepresenteerd aan regionale gemeentes, het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid Holland.

Fase 2: Financiële haalbaarheid
Dit heeft binnen een jaar geleid tot een officieel samenwerkingsverband tussen Coast Busters, het hoogheemraadschap van Rijnland en tien regionale gemeenten: Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Wassenaar, Leiderdorp, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn. Hiermee konden we een beroep doen op het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en ook de gemeenten Kaag en Braassem, Woerden en Utrecht sloten zich aan. Vervolgens zijn we met meerdere statenleden op bezoek gegaan naar de werkende Bubble Barrier Amsterdam in het Westerdok en hebben we gebruik gemaakt van het inspraakrecht in de commissie Klimaat, Natuur en Milieu – dit leidde ertoe dat ook de provincie Zuid Holland haar steun toezegde aan dit mooie project. Intussen vonden we in het bedrijfsleven sponsors die het project een warm hart toedragen en ook in de toekomst willen blijven ondersteunen bij de vormgeving van het bezoekerscentrum. Meerdere fondsen schreven we met succes aan en we kregen een prachtige gift van een stichting die anoniem wil blijven. Last but zeker not least kregen we enorm veel steun door particuliere giften, crowdfunding en diverse acties zoals de dames van Pink Ladies die voor ons roeiden, de zwemmers van de Leidse Swim in, operatie Jonas om maar een paar te noemen. En de allerlaatste bijdrage die nodig was kwam van de brugklassers van het Pieter Groen college.. Kanjers!

Fase 3: Uitvoeringsovereenkomst en realisatie
Met een dekkende begroting is in het najaar van 2021 de opdracht uitgezet en is het bellenscherm op 4 juli 2022 feestelijk in werking gezet. De Gemeente Katwijk is hierbij opgetreden als opdrachtgever, het hoogheemraadschap Rijnland is na de oplevering eigenaar en neemt de exploitatie van het bellenscherm voor haar rekening (onderhoud, energie, vuilafvoer). Coast Busters, als derde partij in deze overeenkomst, werkt verder aan de realisatie van een bezoekers- en monitoringscentrum. Dit is ons uiteindelijke doel: informatie geven over plastic afval, waar het vandaan komt en wat het met ons en onze leefomgeving doet. Maar ook wat je er aan kunt doen en hoe je zelf met kleine stappen al een verschil kan maken. Met onze monitoring doen we onderzoek en verzamelen we data waarmee we kunnen terugkoppelen en acties voor verandering kunnen uitzetten.
We hebben veel ambitieuze plannen en kunnen hierbij donaties maar ook hulp gebruiken.

Met enorm veel dank aan

een indrukwekkende alliantie…

Bezoekers- en monitoringscentrum

Nu het bellenscherm gerealiseerd is zal Coast Busters zich vooral gaan richten op een Bezoekers- en Monitoringscentrum. We hopen dit direct naast het bellenscherm te kunnen realiseren. Mede dankzij bijdragen van diverse gemeenten, Stichting EndPlasticSoup (van Rotary Nederland), de Lions en een aantal fondsen is een eerste startbedrag hiervoor bij elkaar gebracht, maar er is meer geld nodig om alle kennis en informatie over plastic afval in water te kunnen tentoonstellen. De komende maanden zullen wij onze energie richten op dit bezoekerscentrum en opnieuw middelen werven om ook dit mogelijk te maken.

Wat er aan vooraf ging…

Steekproef en analyse van plastic drijfafval in Katwijkse Uitwatering

In de winter van 2018/2019 wilden we wel eens weten of er nu wel echt sprake is van een plastic afvalprobleem in onze rivier. We hebben een oliekeerscherm in een deel van de waterweg neergelegd en hier een aantal keren achtereen al het drijfafval wat zich daarin verzamelde, uitgeschept en geanalyseerd. Dit leverde verontrustende resultaten op, die in het voorjaar van 2019 aan diverse bestuurders (wethouders en gedeputeerde) zijn gepresenteerd. In juli 2019 zijn de resultaten van deze eerste monitoring verschenen in dit rapport.

Wij constateerden: voor ieder stuk afval dat er nu afgevangen wordt door het aanwezige hark-rooster van het gemaal, verdwijnen minstens 233 deeltjes direct de zee in. Ook kwam uit deze analyse naar voren dat gewicht en volume geen juiste indicatoren blijken te zijn om de echte omvang van het probleem te duiden. Microplastics (tot 5 mm) en mesoplastics (tot 5 cm) namen veruit de grootste aantallen voor hun rekening, terwijl dit in volume of gewicht maar een klein percentage betreft. Onderaan deze pagina staan een aantal foto’s van onze meting.

The Great Bubble Barrier

Dit is het jonge en dynamische bedrijf dat deze toepassing van een luchtbellenscherm heeft bedacht. Klik hier voor meer informatie over de werking van deze eenvoudige, maar zeer effectieve techniek.

De werking van een bellenscherm – bron, The Great Bubble Barrier

Ook leuk…

De Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, kwam over onze schouders meekijken en maakte daar een vlog over:

Impressies van de meting in de Rijn bij Katwijk: