Een schoon strand en een plasticvrije Noordzee

Vaak komt zwerfafval in het water terecht en valt daar langzaam uiteen in steeds kleinere fragmenten. Veel plastic stroomt zo uiteindelijk de zee in. Stichting Coast Busters is in 2019 opgericht en stelde zich tot doel om dit merkwaardige verschijnsel door toedoen van menselijk handelen en met zeer ongezonde ecologische gevolgen tegen te willen gaan. Het tij moet gekeerd. De kraan moet dicht.

Natuurlijk kunnen we dit wereldwijde probleem als stichting niet oplossen. Wat we wel kunnen doen is ons maximaal inspannen om in onze eigen leefomgeving een voorbeeld te zijn voor mogelijke oplossingen en informatie te geven die leiden tot meer bewustwording van oorzaak en gevolgen bij iedereen.

Na 3,5 jaar bereiken we in dit jaar een (romeinse 😉 mijlpaal! De voorbereidingen voor de aanleg van de Limes Bubble Barrier zijn in volle gang! Hoe dit luchtbellenscherm van The Great Bubble Barrier werkt kan je zien in onderstaande animatie.

Deze geweldige animatie is gemaakt door Bas Duijst en Remco Becker. Voice-over van Nico van dan Eijkel.

We deden het samen!

Als burgerinitiatief stelden we ons ten doel dat het initiatief breed gedragen zou worden door alle geledingen uit de samenleving: overheden, bedrijven, NGO’s, fondsen én burgers. En ook dit is gelukt! We zijn hier súper blij mee en danken iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt!

Fase 1: Vooronderzoek
We startten eerst met een steekproef, om te onderzoeken of we wel echt van een probleem konden spreken, of een bubble barrier technisch haalbaar was en zo ja, waar dan de meest geschikte locatie zou zijn. Bevindingen vind je hier. De bevindingen werden gepresenteerd aan regionale gemeentes en Rijnland.

Fase 2: Financiële haalbaarheid
Binnen een jaar was er een officieel samenwerkingsverband tussen Coast Busters, het hoogheemraadschap van Rijnland en tien regionale gemeenten: Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Wassenaar, Leiderdorp, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn. We konden een beroep doen op het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en ook de gemeenten Kaag en Braassem, Woerden en Utrecht sloten zich aan. Toen ook Provincie Zuid-Holland steun toezegde, nadat meerdere statenleden de werkende Bubble Barrier Amsterdam in het Westerdok hadden bezocht en wij door het inspraakrecht in de commissie Klimaat, Natuur en Milieu dit mooie project nog eens toelichtten. Intussen vonden we in het bedrijfsleven sponsors die het project een warm hart toedragen en ook in de toekomst willen blijven ondersteunen bij de vormgeving van het bezoekerscentrum. Meerdere fondsen schreven we met succes aan en we kregen een prachtige gift van een stichting die anoniem wil blijven. Last but zeker not least kregen we enorm veel steun door particuliere giften, een crowdfundingsactie, een roei- en een zwemvereniging en het Pieter Groen college (kanjers!).

Fase 3: Uitvoeringsovereenkomst
Met een dekkende begroting kon de opdracht worden uitgezet. De Gemeente Katwijk treedt daarbij op als opdrachtgever, het hoogheemraadschap Rijnland wordt eigenaar na de oplevering en neemt dan de exploitatie van het bellenscherm voor haar rekening (onderhoud, energie, vuilafvoer). En Coast Busters als derde partij in deze overeenkomst werkt verder aan de realisatie van een bezoekers- en monitoringscentrum, waar veel over plastic te leren valt en onderzoek wordt gedaan. Donaties zijn welkom, want we hebben veel ambitieuze plannen en leggen de lat hoog voor onszelf.

Met enorm veel dank aan

Bezoekers- en monitoringscentrum

Nu het bellenscherm gerealiseerd kan worden zal st Coast Busters zich vooral gaan richten op de realisatie van een Bezoekers- en Monitoringscentrum. We hopen dit direct naast het bellenscherm te kunnen realiseren. Mede dankzij Stichting EndPlasticSoup (van Rotary Nederland) en een aantal fondsen is een eerste startbedrag hiervoor bij elkaar gebracht, maar er is meer geld nodig om alle kennis en informatie over plastic afval in water te kunnen tentoonstellen. De komende maanden zullen wij onze energie richten op dit bezoekerscentrum en opnieuw middelen werven om ook dit mogelijk te maken.

Wat er aan vooraf ging…

Steekproef en analyse van plastic drijfafval in Katwijkse Uitwatering

In de winter van 2018/2019 wilden we wel eens weten of er nu wel echt sprake is van een plastic afvalprobleem in onze rivier. We hebben een oliekeerscherm in een deel van de waterweg neergelegd en hier een aantal keren achtereen al het drijfafval wat zich daarin verzamelde, uitgeschept en geanalyseerd. Dit leverde verontrustende resultaten op, die in het voorjaar van 2019 aan diverse bestuurders (wethouders en gedeputeerde) zijn gepresenteerd. In juli 2019 zijn de resultaten van deze eerste monitoring verschenen in dit rapport.

Wij constateerden: voor ieder stuk afval dat er nu afgevangen wordt door het aanwezige hark-rooster van het gemaal, verdwijnen minstens 233 deeltjes direct de zee in. Ook kwam uit deze analyse naar voren dat gewicht en volume geen juiste indicatoren blijken te zijn om de echte omvang van het probleem te duiden. Microplastics (tot 5 mm) en mesoplastics (tot 5 cm) namen veruit de grootste aantallen voor hun rekening, terwijl dit in volume of gewicht maar een klein percentage betreft. Onderaan deze pagina staan een aantal foto’s van onze meting.

The Great Bubble Barrier

Dit is het jonge en dynamische bedrijf dat deze toepassing van een luchtbellenscherm heeft bedacht. Klik hier voor meer informatie over de werking van deze eenvoudige, maar zeer effectieve techniek.

De werking van een bellenscherm – bron, The Great Bubble Barrier

Ook leuk…

De Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, kwam over onze schouders meekijken en maakte daar een vlog over:

Impressies van de meting in de Rijn bij Katwijk: