Limes Bubble Barrier – we zijn begonnen!

Stichting Coast Busters is initiatiefnemer om de realisatie van een luchtbellenscherm in de uitwatering van de Oude Rijn bij Katwijk mogelijk te maken.
Ondertussen hebben wij vanuit een nauwe samenwerking met hoogheemraadschap Rijnland, 10 gemeenten, stichting EndPlasticSoup (Rotary) en een regionaal fonds een eerste bedrag bij elkaar gebracht voor de investering en heeft hoogheemraadschap Rijnland toegezegd de exploitatie (onderhoud, energie, afvoer van het afval) voor haar rekening te nemen.
De komende maanden moet duidelijk worden of het ons lukt deze bijzondere technologie, als eerste in een monding van een rivier, in onze regio waar te maken.

Hiertoe hebben we ook uw steun hard nodig!

Druk op de doneerknop of maak een bedrag over op:

NL43 TRIO 0379 6273 88 Stichting Coast Busters

Wij vinden het erg belangrijk dat ook burgers en het bedrijfsleven bij dit project worden betrokken. We zijn immers met z’n allen verantwoordelijk voor de plastic vervuiling. Vanuit een campagne zullen we actief bedrijven benaderen om ons te helpen het totaal bedrag voor de investering bij elkaar te krijgen. Maar u kunt natuurlijk nu al ons helpen met een financiĆ«le bijdrage via de donatie knop of met uw actieve ondersteuning via social media om ons project optimale bekendheid te geven.

Begin april moet het duidelijk zijn of wij het benodigde geldbedrag bij elkaar hebben kunnen verzamelen om tot aankoop en installatie van het luchtbellenscherm in de Katwijkse Uitwatering over te kunnen gaan. Ondanks de gevolgen die alles en iedereen treffen vanwege Corona, geloven wij dat dit een unieke kans is en dat het ons, samen met uw hulp zal lukken het eerste bellenscherm in de monding van een rivier ter wereld te realiseren!

Het doel van de Limes Bubble Barrier

Het bellenscherm moet er voor zorgen dat er geen plastic vervuiling meer vanuit de Rijn de Noordzee in stroomt. Onze rivieren functioneren als een soort snelweg voor plastic. Zwerfvuil belandt in de waterwegen en door verwering bewegen steeds kleinere fragmenten zich stroomafwaarts. Er moet een halt worden toegeroepen aan het niet te onderschatten aandeel dat wij in onze regio leveren aan de toename van de plastic soep. Dat begint met het opruimen van onze leefomgeving en het schoon maken van de waterwegen. Als de toevoer kraan dicht is, kunnen we van hier uit naar de bron toe gaan werken. Dit kan naar onze mening niet anders dan minder plastic produceren en gebruiken zolang wij mensen het circulaire proces van plastic niet onder controle hebben. Immers, de vervuiling begint al bij de productie en transport (nurdles)!

The Great Bubble Barrier

is de naam van het bedrijf dat deze toepassing van een luchtbellenscherm heeft bedacht. Klik hier voor meer informatie over de werking van deze eenvoudige, maar zeer effectieve techniek.

De werking van een bellenscherm – bron, The Great Bubble Barrier

Partners

Op 16 december 2019 is de samenwerkingsovereenkomst getekend met Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeenten Alphen aan de Rijn, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude en sponsor Rivella. In 2020 werd fase 1 uitgevoerd, dit betrof een technisch en financieel vooronderzoek en een onderzoek naar vismigratie. Het samenwerkingsverband is nu verlengd tot juli 2021. In de vervolgfase moet de financiƫle haalbaarheid duidelijk worden om tot realisatie over te kunnen gaan.

Wat ging vooraf: steekproef en anlyse van plastic drijfafval in Katwijkse UItwatering

In de winter van 2018/2019 wilden we wel eens weten of er nu wel echt sprake is van een plastic afval probleem in onze rivier. We hebben een oliekeerscherm in een deel van de waterweg neergelegd en hier een aantal keren achtereen al het drijfafval wat zich daarin verzamelde, uitgeschept en geanalyseerd. Dit leverde verontrustende resultaten op, die in het voorjaar van 2019 aan diverse bestuurders (wethouders en gedeputeerde) zijn gepresenteerd. In juli 2019 zijn de resultaten van deze eerste monitoring verschenen in dit rapport. Wij constateerden: voor ieder stuk afval dat er nu afgevangen wordt door het aanwezige hark-rooster van het gemaal, verdwijnen minstens 233 deeltjes direct de zee in. Ook kwam uit deze analyse naar voren dat gewicht en volume geen juiste indicatoren blijken te zijn om de echte omvang van het probleem te duiden. Microplastics (tot 5 mm) en mesoplastics (tot 5 cm) namen veruit de grootste aantallen voor hun rekening, terwijl dit in volume of gewicht maar een klein percentage betreft.

De Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, kwam over onze schouders meekijken en maakte daar een vlog over:

Impressies van de meting in de Rijn bij Katwijk: