Bekijk hier de geweldige animatie, gemaakt door Bas Duijst en Remco Becker, met voice-over van Nico van dan Eijkel. (Bedankt heren !)

Een schoon strand en een plasticvrije Noordzee

Wie wil dat nou niet? Toch is dit verre van vanzelfsprekend. Elke dag komen kilo’s afval in rivieren terecht en stroomt plastic de zee in. Uit een steekproef is gebleken, dat voor elk afzonderlijk object dat nu door het gemaal bij Katwijk wordt tegengehouden, minstens 233 (plastic) deeltjes direct de zee in stromen en zo de zee en het zeeleven vervuilen.

Wij willen de vervuiling tegenhouden! In 2018 zijn wij daarom een burgerinitiatief begonnen vanuit Jutters Katwijk . Intussen werken we onder de naam Stichting Coast Busters  aan onze missie: voorkomen dat plastic en ander afval de zee in verdwijnt. Hoe willen we dat doen? Met een bellenscherm van The Great Bubble Barrier  in de monding van de Oude Rijn bij Katwijk aan Zee: de Limes Bubble Barrier.

Plastic soep

Het bellenscherm voorkomt dat plastic vervuiling vanuit de Oude Rijn de Noordzee in stroomt. Onze rivieren functioneren als een soort snelweg voor plastic. Zwerfvuil belandt in de waterwegen. Door verwering bewegen steeds kleinere fragmenten zich stroomafwaarts. Dit moet stoppen! In onze regio leveren wij een niet te onderschatten aandeel aan de toename van de plastic soep. Dat begint met het opruimen van onze leefomgeving en het schoonmaken van de waterwegen. Als de toevoer naar zee stopt, kunnen we van hier uit naar de bron toe werken.

In 2021 willen wij de Limes Bubble Barrier aanleggen in Katwijk aan Zee!

In de Oude Rijn bij het Willem-Alexander Gemaal in Katwijk aan Zee gaat het bruisen! Naast de Limes Bubble Barrier willen we een bezoekers-/ educatie- en monitorings-/ analysecentrum realiseren. Bij voorkeur in de Redschuur die pal aan de locatie grenst.
Het bellenscherm is een prachtige aansprekende technologie en aantrekkelijk om te zien. De Limes Bubble Barrier zou het eerste bellenscherm kunnen worden in de monding van een rivier.
Gelegen aan de kust in Katwijk aan Zee biedt dit een unieke kans om scholieren, toeristen en buitenlandse delegaties te verwelkomen en bewust te maken van de ernst van de (plastic) vervuiling. Om dit te kunnen realiseren is een investering nodig van € 570.000 (excl. BTW).

Samen realiseren

Als burgerinitiatief willen wij de Limes Bubble Barrier samen realiseren met overheden, bedrijven, NGO’s, fondsen én inwoners. Het is ons gelukt een samenwerkingsverband te realiseren met hoogheemraadschap van Rijnland, tien regionale gemeenten (Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Wassenaar, Leiderdorp, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn), plus het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland. Deze overheden zorgen bij elkaar voor ongeveer de helft van de benodigde investering en exploitatie. Het waterschap hoogheemraadschap Rijnland heeft toegezegd de exploitatie van het bellenscherm voor haar rekening te nemen (onderhoud, energie, vuilafvoer). Stichting EndPlasticSoup (Rotaryclubs regio A’dam) steunen ons project ook financieel. Een stichting die anoniem wil blijven heeft €50.000 toegezegd en ook hebben we al meer dan €5.000 aan burger donaties !

Nu we al zo ver zijn gekomen en velen ons steunen, zoeken we ook uw steun.

Voor het streefbedrag van €600.000 voor de initiële realisatie van het bellenscherm, is ongeveer de helft bereikt. We zouden heel blij zijn met donaties vanuit bedrijfsleven, nog meer Rotaryclubs, fondsen die zijn aangeschreven, en met uw gift. Samen zorgen we voor een schoner milieu, een schone zee/oceaan en een wereld met een bedreiging minder (microplastics) voor de volgende generatie(s).

Belangrijk

In 2020 hebben we alle inspanning gericht op overheden en het waterschap. We willen graag vóór de zomer van 2021 zicht te hebben op de haalbaarheid en op de resultaten vanuit sponsoring, fondsen en crowdfunding.     

The Great Bubble Barrier

is het jonge en dynamische bedrijf dat deze toepassing van een luchtbellenscherm heeft bedacht. Klik hier voor meer informatie over de werking van deze eenvoudige, maar zeer effectieve techniek.

De werking van een bellenscherm – bron, The Great Bubble Barrier

Partners

Op 16 december 2019 is de samenwerkingsovereenkomst getekend met Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeenten Alphen aan de Rijn, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude en sponsor Rivella. In 2020 werd fase 1 uitgevoerd, dit betrof een technisch en financieel vooronderzoek en een onderzoek naar vismigratie. Het samenwerkingsverband is nu verlengd tot juli 2021. In de vervolgfase moet de financiële haalbaarheid duidelijk worden om tot realisatie over te kunnen gaan.

Wat ging vooraf: steekproef en anlyse van plastic drijfafval in Katwijkse UItwatering

In de winter van 2018/2019 wilden we wel eens weten of er nu wel echt sprake is van een plastic afval probleem in onze rivier. We hebben een oliekeerscherm in een deel van de waterweg neergelegd en hier een aantal keren achtereen al het drijfafval wat zich daarin verzamelde, uitgeschept en geanalyseerd. Dit leverde verontrustende resultaten op, die in het voorjaar van 2019 aan diverse bestuurders (wethouders en gedeputeerde) zijn gepresenteerd. In juli 2019 zijn de resultaten van deze eerste monitoring verschenen in dit rapport. Wij constateerden: voor ieder stuk afval dat er nu afgevangen wordt door het aanwezige hark-rooster van het gemaal, verdwijnen minstens 233 deeltjes direct de zee in. Ook kwam uit deze analyse naar voren dat gewicht en volume geen juiste indicatoren blijken te zijn om de echte omvang van het probleem te duiden. Microplastics (tot 5 mm) en mesoplastics (tot 5 cm) namen veruit de grootste aantallen voor hun rekening, terwijl dit in volume of gewicht maar een klein percentage betreft.

De Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, kwam over onze schouders meekijken en maakte daar een vlog over:

Impressies van de meting in de Rijn bij Katwijk: