In september heeft de Lions Katwijk haar jaarlijks golftoernooi  gehouden om geld in te zamelen voor verschillende goede  doelen. De opbrengst van dit jaar is verdeeld over vier goede doelen. Drie doelen hebben op 14 december een cheque ontvangen.

1. Coast Busters
Op initiatief van Coast Busters is in het najaar de Bubble Barrier aangelegd voor het gemaal in de uitmonding van de Oude Rijn. Een prachtig mooi initiatief om plastic uit het water van de Oude Rijn te halen voor het water in de Noordzee wordt geloosd. Het initiatief heeft de afgelopen maanden veel internationale aandacht gehad en wordt gezien als een belangrijk instrument om te voorkomen dat de wereldzeeën verder worden vervuild met plastic uit rivier. Bij het project komt een educatie- en onderzoekcentrum om het publiek te informeren over de gevaren van plastic in zee en de effectiviteit van de Bubble Barrier. De Lions Katwijk ondersteunt de Coast Busters voor educatie- en onderzoekactiviteiten met een bedrag van € 5.000,-

2. Stichting Kocon
In november heeft het platform Kocon project Hybride preventie Shitzooi 2.0. gelanceerd. Het project is gericht op de jeugd en informeert hen via een interactieve film gecombineerd met lessen op school over de gevaren van snel geld verdienen, bv door het uitlenen van je bankpasje of hand- en spandiensten aan drugshandel enz. Een gedegen onderzoek tijdens de verschillende try outs hebben aangetoond dat het project effectief is.

Inmiddels is Kocon gestart met shitzooi 3.0. De vraag naar jeugdzorg onder Katwijkse jongeren is de afgelopen jaren enorm gestegen. Jongeren ervaren druk (stress) om te voldoen aan verwachtingspatronen waaraan zij worden blootgesteld op social media, films, TV series, op school, in vriendengroepen enz. Het gaat over verwachtingen die leven over m.b.t. tot uiterlijk, relaties, seksualiteit enz. en het mentaal welzijn van jeugd sterk beïnvloed. Shitzooi 3.0 gaat in op deze problematiek.De Lions Katwijk ondersteunt Kocon bij het maken van shitzooi 3.0 met een gift van € 7.000,-

3. Actie Lions helpen Oekraïne “Laat ze niet in de kou zitten”
Door Russische bombardementen worden in Oekraïne veel burgerdoelen getroffen. De laatste weken zijn dat met name energievoorzieningen. Daardoor zitten veel Oekraïners zonder elektriciteit, verwarming en stromend water. Nu, in het begin van de winter, is de temperatuur gedaald tot min 5oC en zal in de loop van de winter dalen tot min 20oC. Inmiddels zitten miljoenen mensen letterlijk in de kou en in het donker. Er is op korte termijn veel hulp nodig. Wachten is geen optie. Geef warmte!

Op initiatief van Lionsclubs Finland is de internationale Lionsgemeenschap in diverse landen gestart met een actie. Het samenwerkingsverband van Lionsclubs bestaat momenteel uit 12 landen. De Lionsclubs in Oekraïne zorgen ervoor dat de hulpgoederen bij de juiste organisaties en mensen terechtkomen. De Lions Katwijk ondersteunt de actie Lions helpen Oekraïne “Laat ze niet in de kou zitten”met een gift van € 2.000,-

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *