Voorvertoning in nieuwe tab

Deze geweldige animatie is gemaakt door Bas Duijst en Remco Becker. Voice-over van Nico van dan Eijkel.

Een schoon strand en een plasticvrije Noordzee

Wie wil dat nou niet? Toch is dit verre van vanzelfsprekend. Elke dag komen kilo’s afval in rivieren terecht en stroomt plastic de zee in. Uit een steekproef is gebleken, dat voor elk afzonderlijk object dat nu door het gemaal bij Katwijk wordt tegengehouden, minstens 233 (plastic) deeltjes direct de zee in stromen en zo de zee en het zeeleven vervuilen.

Wij willen de vervuiling tegenhouden! In 2018 zijn wij daarom een burgerinitiatief begonnen vanuit Jutters Katwijk . Intussen werken we onder de naam Stichting Coast Busters  aan onze missie: voorkomen dat plastic en ander afval de zee in verdwijnt. Hoe willen we dat doen? Met een bellenscherm van The Great Bubble Barrier  in de monding van de Oude Rijn bij Katwijk aan Zee: de Limes Bubble Barrier.

Plastic soep

Het bellenscherm voorkomt dat plastic vervuiling vanuit de Oude Rijn de Noordzee in stroomt. Onze rivieren functioneren als een soort snelweg voor plastic. Zwerfvuil belandt in de waterwegen. Door verwering bewegen steeds kleinere fragmenten zich stroomafwaarts. Dit moet stoppen! In onze regio leveren wij een niet te onderschatten aandeel aan de toename van de plastic soep. Dat begint met het opruimen van onze leefomgeving en het schoonmaken van de waterwegen. Als de toevoer naar zee stopt, kunnen we van hier uit naar de bron toe werken.

In 2021/2022 gaan wij de Limes Bubble Barrier aanleggen in Katwijk aan Zee!

In de Oude Rijn bij het Willem-Alexander Gemaal in Katwijk aan Zee gaat het bruisen! Naast de Limes Bubble Barrier willen we een bezoekers-/ educatie- en monitorings-/ analysecentrum realiseren. Bij voorkeur in de Redschuur die pal aan de locatie grenst.
Het bellenscherm is een prachtige aansprekende technologie en aantrekkelijk om te zien. De Limes Bubble Barrier kan het eerste bellenscherm worden in de monding van een rivier.
Gelegen aan de kust in Katwijk aan Zee biedt dit een unieke kans om scholieren, toeristen en buitenlandse delegaties te verwelkomen en bewust te maken van de ernst van de (plastic) vervuiling.

Samen gaan we dit realiseren!

Het is gelukt! Het benodigde bedrag voor de aanleg van het bellenscherm is rond! Ons doel als burgerinitiatief om de Limes Bubble Barrier samen te realiseren met overheden, bedrijven, NGO’s, fondsen én inwoners is gelukt! We zijn hier Súper blij mee en erg trots en danken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!
Begonnen met een samenwerkingsverband met hoogheemraadschap van Rijnland, tien regionale gemeenten (Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Wassenaar, Leiderdorp, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn), plus het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland hebben ondertussen ook de gemeenten Kaag en Braassem, Woerden en Utrecht zich ook bij ons initiatief aangesloten; tevens heeft gedeputeerde Baljeu van de Provincie Zuid Holland steun toegezegd. Naast deze overheden hebben diverse bedrijven, fondsen en stichtingen donaties gegeven, dan wel toegezegd. Daarnaast hebben tal van particuliere initiatieven geld voor de Limes Bubble Barrier opgehaald (Súper gaaf!); dit samen met onze crowdfunding heeft ervoor gezorgd dat het benodigde bedrag voor de investering in het bellenscherm en de daarbij benodigde infrastructuur zo goed als rond is! Een geweldige resultaat waar wij enorm trots op zijn! Iedereen enorm bedankt voor al deze steun! Het maakt duidelijk dat met alle grotere, maar zeker ook kleinere bijdragen bij elkaar we grote dingen kunnen bereiken!
Het waterschap hoogheemraadschap Rijnland heeft toegezegd de exploitatie van het bellenscherm voor haar rekening te nemen (onderhoud, energie, vuilafvoer). In September 2021 hopen we het formele start sein voor de aanleg te kunnen geven.

Met dank aan….

… iedereen die ons heeft geholpen de Limes Bubble Barrier mogelijk te maken!
Graag tonen we ook even onze partners:

Bezoekers- en monitoringscentrum.

Nu het bellenscherm gerealiseerd kan worden zal st Coast Busters zich vooral gaan richten op de realisatie van een Bezoekers- en Monitoringscentrum. We hopen dit direct naast het bellenscherm te kunnen realiseren. Mede dankzij Stichting EndPlasticSoup (van Rotary Nederland) en een aantal fondsen is een eerste startbedrag hiervoor bij elkaar gebracht, maar er is meer geld nodig om alle kennis en informatie over plastic afval in water te kunnen tentoonstellen. De komende maanden zullen wij onze energie richten op dit bezoekerscentrum en opnieuw middelen werven om ook dit mogelijk te maken.

Wat er aan vooraf ging…

Steekproef en analyse van plastic drijfafval in Katwijkse Uitwatering

In de winter van 2018/2019 wilden we wel eens weten of er nu wel echt sprake is van een plastic afval probleem in onze rivier. We hebben een oliekeerscherm in een deel van de waterweg neergelegd en hier een aantal keren achtereen al het drijfafval wat zich daarin verzamelde, uitgeschept en geanalyseerd. Dit leverde verontrustende resultaten op, die in het voorjaar van 2019 aan diverse bestuurders (wethouders en gedeputeerde) zijn gepresenteerd. In juli 2019 zijn de resultaten van deze eerste monitoring verschenen in dit rapport. Wij constateerden: voor ieder stuk afval dat er nu afgevangen wordt door het aanwezige hark-rooster van het gemaal, verdwijnen minstens 233 deeltjes direct de zee in. Ook kwam uit deze analyse naar voren dat gewicht en volume geen juiste indicatoren blijken te zijn om de echte omvang van het probleem te duiden. Microplastics (tot 5 mm) en mesoplastics (tot 5 cm) namen veruit de grootste aantallen voor hun rekening, terwijl dit in volume of gewicht maar een klein percentage betreft. Onderaan deze pagina staan een aantal foto’s van onze meting.

The Great Bubble Barrier

Dit is het jonge en dynamische bedrijf dat deze toepassing van een luchtbellenscherm heeft bedacht. Klik hier voor meer informatie over de werking van deze eenvoudige, maar zeer effectieve techniek.

De werking van een bellenscherm – bron, The Great Bubble Barrier

Ook leuk…

De Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, kwam over onze schouders meekijken en maakte daar een vlog over:

Impressies van de meting in de Rijn bij Katwijk: