Limes Bubble Barrier

Een veelbelovend project is onze wens om in de monding van de Rijn bij Katwijk een bellenscherm te realiseren dat zwerfafval afvangt vóórdat het de zee in verdwijnt. In het voorjaar van 2018 zijn wij als burgerinitiatief een werkgroep gestart in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Katwijk, provincie Zuid Holland en het enthousiaste team van The Great Bubble Barrier om de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid van een bellenscherm te verkennen. Bekijk hier onze visie-paper en lees mee welke plannen we hiermee willen realiseren. Of kijk hier voor meer informatie over de werking van deze eenvoudige, maar zeer effectieve techniek.

De werking van een bellenscherm – bron, The Great Bubble Barrier

Doe mee! Stop de uitstroom van plastics naar de zee!

Op 16 december 2019 is een samenwerkingsovereenkomst getekend met Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeenten Alphen aan de Rijn, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude en onze sponsor Rivella om van start te gaan met het haalbaarheidsonderzoek.

Met dank aan onze partners

In januari 2020 zijn wij aan de slag gegaan met het haalbaarheidsonderzoek naar de technische en financiële mogelijkheden om deze mooie Nederlandse vinding in onze regio te kunnen realiseren. Oktober 2020 hebben we dit gepresenteerd aan het hoogheemraadschap Rijnland, de 10 deelnemende gemeenten en het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland. Alle deelnemers hebben hierbij hun enthousiasme bevestigd en het commitment uitgesproken om naar financiering op zoek te gaan.
Wij willen graag iedereen, burgers, overheden en bedrijven in de gelegenheid stellen deel te nemen aan de Limes Bubble Barrier. Dat kan via sponsoring, crowdfunding en gerichte acties. Maar je kunt ook direct ons project steunen door geld over te maken op:

NL43 TRIO 0379 6273 88, t.n.v. Stichting Coast Busters
o.v.v. donatie Limes Bubble Barrier.

Sponsoring Limes Bubble Barrier

Voor bedrijven die deel willen nemen aan dit bellenscherm en daarmee willen laten zien dat zij actief bijdragen aan de bestrijding van zwerfafval, zijn er diverse sponsorpakketten vanaf 2,5 kEuro. Wil je jouw bedrijf verbinden aan de Limes Bubble Barrier ? kijk hier naar onze sponsorpakketten of bespreek met Claar-els jouw wensen.

Zoek je een goed doel voor je actie, een onderwerp voor jouw werkstuk, of wil je als sponsor je naam verbinden aan dit bellenscherm? neem contact op met claar-els@coastbusters.nl.

Onderzoek naar plastic afval in de Rijn bij Katwijk

Omdat we zeker wilden weten of er echt wel een plastic afval probleem in onze rivier is, hebben wij in de winter van 2018/2019 een nulmeting gehouden om de omvang van dit probleem in de Rijn in beeld te krijgen. Hieruit zijn verontrustende resultaten gekomen, die in het voorjaar van 2019 aan diverse bestuurders (wethouders en gedeputeerde) zijn gepresenteerd. In juli 2019 zijn de resultaten van deze eerste monitoring verschenen in dit rapport. Voor ieder stuk afval dat afgevangen wordt door het hark-rooster van het gemaal, verdwijnen minstens 233 deeltjes direct de zee in. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat gewicht en volume geen juiste indicatoren zijn om de omvang van het probleem te duiden. M.n. de micro en meso deeljes (tot 5 cm) nemen veruit de grootste aantallen voor hun rekening, terwijl dit in volume of gewicht maar een klein percentage betreft.
Heel 2019 wordt deze meting voortgezet door elk kwartaal een bigbag met afval te analyseren en tellen; een enorme klus, waar we graag hulp bij kunnen gebruiken. Op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 houden we sorteersessies in de loods van het Hoogheemraadschap Rijnland, Rijnmond 198 te Katwijk, aan de zuidkant van het gemaal. Wil je een keer mee doen met een sorteersessie ? neem dan contact op met Claar-els.

Benieuwd geworden naar ons onderzoek? kijk dan naar deze Vlog van de Plastic SoupSurfer over onze nulmeting.

pilot van een bellenscherm in de IJssel – bron, the Great Bubble Barrier

Impressie van de nulmeting in de Rijn bij Katwijk